Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về điều khoản sử dụng blogthuthuat.vn dưới đây.

Bản quyền bài viết:

Blogthuthuat.vn giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên website bao gồm văn bản và hình ảnh. Cá nhân và tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên blogthuthuat.vn khi chưa được sự đồng ý của admin hoặc tác giả bài viết. Nếu phát hiện sự sao chép mà chưa được sự cho phép, bạn sẽ phải chịu hình phạt về pháp lý.

Trách nhiệm của người sử dụng:

  • Nội dung gửi lên website không mang tính spam, hoặc thông điệp vô nghĩa.
  • Không gửi những nội dung không liên quan tới website, hay bài viết cần thảo luận.
  • Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề Chính trị.
  • Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước… Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bài viết, xoá bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
  • Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bái, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc ).
  • Tất cả những thông điệp vi phạm chính sách chúng tôi có quyền xoá mà không cần thông báo tới người dùng.

Điều khoản chung:

blogthuthuat giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng blogthuthuat có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.